21 de febrer 2007

FOC DE COBERTURA (FdC)

Aquesta regla vol simular aquest efecta tant cinemàtic d'uns personatges disparant quasi sense mirar per tal de cobrir el moviment o acció d'un company. L'objectiu de la maniobra no és tocar a l'enemic sinó impedir-li disparar al company amb condicions:
Limitació: Només utilitzable amb pistoles i armes automátiques. No per revolvers i altres armes d'un sol tret per melee action.
Munició utilitzada: El triple d'un tret normal. Declaració: L'atacant declara FdC (no cal tirada). 1 melee action.
Resolució: Els oponents han de fer Called Shots per atacar fins l'inici del següent melee. Si els oponents volen atacar normalment han de superar un tirada d'HF (6 per FdC realitzat per Pistoles, 8 per armes automàtiques, 10 per armes pesants; +2 al HF si hi ha més d'una arma fent FdC). Al atacar normalment, l'oponent pot rebre un tret efectuat pel/s Personatge/s que realizava/en FdC (sense bonus).
Regla casolana el.laborada al fòrum de Terradejocs.