20 de novembre 2006

Reparacions

  • L'habilitat d'Armer de Camp (militar) permet arreglar sobre el camp de batalla armes d'infanteria, armadures personals (però no armadures de poder!). Es pot fer una tirada (i només una) després de cada combat arreglant 1d20 punts de MDC. S'aplicarà un +10 a la tirada si es disposa de taller i un -5 (mínim1) si només es disposa d'eines bàsiques. Representa que s'optimitza el material existent i no consumeix despeses en materials.
  • Les habilitats de Armer de Vehicles (mecànica), Mecànica de Robots (mecànica) i Enginyer d'Armes (mecànica) serveixen per fer reparacions més a fons de vehicles, robots i armadures de poder i armes pesades. Aquestes no es poden fer sobre el camp de batalla. Cal tenir un taller (veure més endavant).

TALLERS I KITS D'EINES
(s'apliquen a totes les 4 habilitats abans mencionades):
  • Kit portàtil. Pesa uns 15 kg. Costa 35.000 crèdits i inclou peces i recanvis per reparar fins a 35 punts de MDC.
  • Taller portàtil. Pesa uns 50 kg. Costa 70.000 crèdits i inclou peces i recanvis per reparar fins a 70 punts de MDC. Dóna un +5 als punts reparats per l'habilitat Armer de Camp.
  • Botiga-Taller de reparacions. No és portàtil (ocupa un edifici i/o un vehicle de gran tonatge). Costa 200.000 crèdits, inclou peces i recanvis per reparar fins a 150 punts de MDC. Dóna +10 als punts reparats per l'habilitat Armer de Camp.
  • Les peces i recanvis per reparar armes i armadures tenen un cost de 6.000 per 10 punts de MDC.
TEMPS DE REPARACIÓ
  • Cada 10 punts de MDC o fracció representa 2 hores de feina (6 si no es té un taller).